top of page

HUKUKİ HAKLAR

YSA Hukuk’a bağlı bir tescil danışmanlık organizasyonu olan YSA Patent bünyesinde tescil başvurusu gerçekleştirilen “sınai mülkiyet hakları” hukuki alanda da korunmaya devam etmektedir. 

Tasarımdan Doğan Hukuki Haklar

Tasarımdan Doğan Hukuki Haklar

Tasarım başvurusunun tescil edilerek yayımlanması halinde tescil sahibi, tasarım hakkına yönelik olarak sayılan tecavüz fiillerinden dolayı hukuk davası açabilir

Patentten Doğan Hukuki Haklar

Patentten Doğan Hukuki Haklar

Patent sahibi; buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

Markadan Doğan Hukuki Haklar

Markadan Doğan Hukuki Haklar

Markadan doğan hukuki hakların korunması için öncelikle sicilde tescili şarttır. Hukuki hakların kullanılabilmesi için öncelikle markanın usulüne uygun şekilde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

bottom of page