top of page
Mavi standı

Tasarımdan Doğan Hukuki Haklar

Tasarım başvurusunun tescil edilerek yayımlanması halinde tescil sahibi, tasarım hakkına yönelik olarak sayılan tecavüz fiillerinden dolayı hukuk davası açabilir

bottom of page