Mavi standı

Fikri Haklar | Türkiye'nin Tescil Danışmanlık Şirketi

Fikri haklar, sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini kapsamaktadır.