Mavi standı

Tasarım Tescil | Türkiye'nin Tescil Danışmanlık Şirketi

Tasarım tescil başvurusu; başvuru ücretinin de yatırılması ile birlikte tasarımcı bilgilerine, tasarımın özelliklerine ve ürünün adı ile görsel anlatımlarına yer verilerek marka-patent vekillerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Tasarım Tescil Belgesi Nasıl Alınır ?

  Tasarım, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda “ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı zamanda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında da tasarım kabul edilen ürünler bulunmaktadır. Ürün ise; bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade etmektedir.

  Tasarım başvurusunun ardından tasarım, şekli incelemeye tabi tutulur ve eksiklik olmaması halinde veya eksikliğin daha sonrasında tamamlanması halinde Yenilik İncelemesi aşamasına geçilir.

  - Yenilik İncelemesi
  - Tescil Kararı
  - Yayın
  - Tescil

  Tasarım tescili, bültende yayımlandıktan sonra yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde üçüncü kişilerin tescil kararına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtirazın bulunmaması veya itirazın süresinde gerçekleştirilmemesi halinde Tasarım Tescil Belgesi düzenlenir.

  İtiraz olması halinde ise alanında uzman marka-patent vekillerimiz tarafından gerekli prosedür yürütülür ve itirazların reddedilmesi halinde Tasarım Tescil Belgesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenir.

  Tasarımın Koruma Süresi

  Tescilli tasarımın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır.

  Tescilsiz tasarımların koruma süresi ise, koruma talep edilen tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren 3 yıldır.

  Tasarımın Yenilenmesi

  Tasarımın yenilenmesi, tescilli tasarımda beşer yıllık süreler halinde en fazla 4 defa yapılabilir. Dolayısı ile tescilli tasarımlar 4 defalık yenileme ile tescil tarihinden itibaren en fazla 25 yıl korunurlar. Yenileme talebinin tasarım sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Süreler ve ilgili tüm hususlar ofisimizce takip edilerek müvekkillere gerekli raporlama işlemi gerçekleştirilir.

  Tescilsiz tasarımların ise yenilenmesi söz konusu değildir. Bu nedenle tescilsiz tasarımların koruma süresi sadece 3 yıldır.

  Tasarımın Sahip Olması Gereken Nitelikler

  Tasarımın korumasının sağlanması için tasarımın yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.

  Tasarımın Yeniliği

  Bir tasarım, tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce; tescilsiz tasarım için ise tasarımın kamuya ilk sunulduğu tarihten önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması halinde yeni kabul edilmektedir.

  Tasarımın Ayırt Ediciliği

  Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim; tescilli tasarım için başvuru veya rüçhan tarihinden önce, kamuya sunulmuş herhangi bir tasarımın aynı kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimden farklı ise bu tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olduğu kabul edilir. Avrupa Birliği Adalet Divanının 2011 yılında vermiş olduğu C-281/10 P sayılı kararında bilgilenmiş kullanıcının, özel bir bilgiye sahip olmadan markalar alanında markaları karşılaştırabilen ortalama tüketici kavramı ile ilgili sektörde teknik bilgiye sahip uzman arasındaki kişiyi ifade ettiği belirtilmiştir. Buna göre; bilgilenmiş kullanıcı, dikkatli ve deneyimli ürün kullanıcısıdır ve tasarımın ayırt edici niteliğine sahip olup olmadığı bilgilenmiş kullanıcıda bıraktığı genel izlenim doğrultusunda belirlenir.

  Yenilik ve Ayırt Edicilik Kapsamında Tasarım Araştırması

  Ayırt ediciliğin bilgilenmiş kullanıcıda bıraktığı genel izlenim doğrultusunda belirleneceği ve bilgilenmiş kullanıcının, dikkatli ve deneyimli ürün kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında, benzer kabul edilebilecek tasarımların araştırılarak kullanıcı nezdindeki kriterlerin öngörülebilmesi tasarım araştırması ile mümkün olmaktadır.

  Aynı zamanda tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa aynı kabul edileceğinden ve yeni olmadığı tespit edilen tasarım tescil talepleri resen reddedileceğinden başvuruda bulunulmadan önce tasarım araştırması yapılmasında yarar vardır. Bilgilenmiş kullanıcı gözündeki genel izlenimin önceden tahmin edilebilmesi, sürecin uzamamasını ve maddi kayıpların önüne geçilmesi açısından tasarım araştırması ofisimizce kullanılan özel veri tabanları sayesinde titizlikle gerçekleştirilir, müvekkillerimizle paylaşılır.

  Tasarım Tescili ve Önemi

  Tasarımın tescili ve korunması 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında gerçekleşecektir. Ancak tasarımın aynı zamanda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki korumasına zarar getirmez.

  Özellikle gelişen dünya ekonomisi ve artan piyasa ürün çeşitliliği göz önüne alındığında tüketicinin önceliklerinin değiştiği de görülmektedir. Temel ihtiyaçları karşılayan bir ürünün yanı sıra söz konusu ürünün görsel ya da işlevsel olarak yeni ve ayırt edici özelliklere sahip olması tüketici nezdinde tercih edilebilir olmaktadır. Ekonomik ve iktisadi varlığının yanı sıra tasarımlar, tasarımcının imzasını taşıyan zihinsel ürünlerdir. Bu kapsamda; tasarım belgesini elde eden tasarım sahibi, tasarımı üzerinde hukuki olarak da herkese karşı ileri sürebileceği mutlak bir hak elde etmektedir.

  Tasarımın tesciliyle beraber tasarımın koruma alanı genişlemektedir ve tasarım sahibi, mülkiyet hakkından kaynaklı olarak söz konusu tasarımın üçüncü kişilerce kanuni bir dayanak olmaksızın üretilmesini, kopyalanmasını ve nev’i eylemlerde bulunulmasını engelleyebilir. Bu bakımdan tasarımın tescili, tasarım hakkını zedeleyen ve tasarım hakkına tecavüz kabul edilen eylemlerin durdurulması, önlenmesi ve kaldırılması açısından önem arz etmektedir. Bu süreçte; tasarımın ekonomik ve karizmatik geleceği koruma altına alınır, bilgi ve tecrübe sonucu ortaya çıkan bir tasarımın aynı zamanda ticari alanda da kendisine yer edinmesi mümkün hale gelir.

  Tasarım Hakkı ve Hukuki İşlemler

  Tasarım tescili veya başvurusu devredilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin verilebilir, teminat olarak gösterilebilir, haczedilebilir veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. YSA Hukuk’a bağlı bir tescil danışmanlık organizasyonu olan YSA Patent bünyesinde tescili gerçekleştirilen tasarım hakları ile ilgili her türlü işlem ofisimizce yürütülebilmektedir.

  Tasarımın Takibi

  Tasarım, tescil ile birlikte koruma alanını güçlendirir ancak bir tasarımın tescil edilmesi tasarım hakkının zedelenmesine engel olamaz. Dolayısıyla tasarımın ekonomik ve karizmatik varlığının korunması açısından gerek başvuru süresinde gerekse de sonrasında tüm hukuki önlemlerin alınması gerekmektedir.

  Tasarım sahibi, kendi tasarımına kıyasla ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlara karşı bu Kanundan doğan haklarını kullanabilir. Bu noktada; tescil talebinde bulunulmuş ve tescilli tasarımınız ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer bir tasarım olup olmadığı tespit edilerek gerekli itiraz işleminde bulunulur.

  Ayrıca tasarımdan doğan haklar münhasıran tasarım sahibine aittir. Tasarımın takibinin yalnızca Kurum nezdindeki başvuralar açısından gerçekleştirilmesi yeterli olmayıp Kanun’da sayılan ve tasarım hakkına tecavüz olarak nitelendirilen fiillerin gerçekleşmesi halinde de hukuki önlemlerin alınarak tasarım hakkının korunması gerekmektedir.

  Tasarım Tescil Fiyatları

  Tasarım tescil fiyatları için bizlerden ücretsiz ön araştırma talep edebilirsiniz.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası