top of page
Mavi standı

Patentten Doğan Hukuki Haklar

Patent sahibi; buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayrım yapmaksızın patent hakkından yararlanır.

bottom of page