Mavi standı

Patent Tescili | Türkiye'nin Tescil Danışmanlık Şirketi

Patent tescil belgesi, patent sahibine tescilli patent üzerinde mülkiyet ve buna bağlı olarak tek başına tasarruf hakkı sağlayan belgedir.

 • Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  - Patent başvurusu için gerekli belgeler aşağıda liste olarak sayılmıştır.
  - Başvuru formu,
  - Buluş konusunu açıklayan tarifname,
  - İstemler,
  - Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimler,
  - Özet,
  - Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.

  Neler Buluş Olarak Kabul Edilmez ?

  Aşağıda belirtilenler buluş olarak kabul edilmez ve bunlarla ilgili patent tescil başvurusunda bulunulamaz.

  - Keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler.
  - Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler.
  - Bilgisayar programları.
  - Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri.
  - Bilginin sunumu.

  Hangi Buluşlara Patent Verilmez ?

  Ayrıca aşağıda belirtilen buluşlara patent verilmez;

  - Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
  - Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler.
  - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dâhil tüm tedavi yöntemleri.
  - Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dâhil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi.
  - İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar.

  Patent Tarifnamesi Nedir ?

  Tarifname; buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte, açık ve ayrıntılı olarak yazılmış; başvuru konusu buluşun tüm özelliklerini hiçbir şey gizlenmeden, eksiksiz olarak açıklayan; buluşun çözümünü amaçladığı teknik problemleri, karşılaştırmalı olarak buluşun tekniğin bilinen durumunu nasıl aştığını, buluşun sanayiye uygulanma biçimi ile buluş başlığı gibi bilgileri ortaya koyan ve ilk patent başvurusunun yapıldığı anda Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulması zorunlu bir dosya çalışmasıdır.

  Tekniğin Bilinen Durumu Nedir ?

  Patent tescilinde “tekniğin bilinen durumu” patenti alınmak istenen buluşun başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmamış veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmamış olması ve toplumca erişilebilir olmaması anlamına gelir.

  Patent Belgesi Nasıl Alınır ?

  Patent belgesi alabilmek için öncelikle yeni, sanayide uygulanabilir ve buluş basamağını içeren bir buluşunuzun olması gerekir. Akabinde bu buluşunuz için gerekli evraklarla birlikte Türk Patent ve Marka Kurumuna patent tescil başvurusu yapılması gerekmektedir.

  Patent Ön Araştırması

  Patent ön araştırması, patent başvurusunda bulunulmadan önce gerek sürecin uzamaması gerekse de maddi kayıpların önlenmesi adına yapılan bir raporlama işlemidir. Belirtildiği gibi patentte yenilik aranmaktadır ve buluşun yeni olup olmadığı, buluş statüsüne girip girmediğinin tespiti önem taşımaktadır.

  Ön araştırma, ofisimizce kullanılmakta olan özel veri tabanları aracılığıyla yürütülmekte ve sürecin sorunsuz şekilde ilerleyebilmesi için gerekli raporlar patent başvurusu öncesinde müvekkillerimizin bilgisine sunulmaktadır. Bu sayede başvuru konusu patentin uzun vadede karşılaşabileceği hukuki taleplerin önüne geçilmektedir.

  Patent Tescil Aşamaları

  Patent tescil aşamaları, ön araştırma işleminin haricinde, toplamda altı adımdan oluşur diyebiliriz.

  - Tescil başvurusunun yapılması ve şekli inceleme
  - Araştırma raporunun düzenlenmesi
  - Araştırma raporunun yayımlanması
  - Patent inceleme raporunun verilmesi
  - Patent belge kararının bültende yayımlanması
  - Patent belgesinin verilmesi

  Patent Araştırma Raporu

  Şekli incelemeyi geçmiş bir patent tescili başvurusunda buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermedeki ilk aşama olan araştırma raporu ile birlikte buluşa ve tekniğine en yakın dokümanlar oluşturulur.

  TürkPatent tarafından araştırma raporunun başvuru sahibine bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretin ödenmesi koşuluyla Kurumdan inceleme talebinde bulunulur. Bu süreçte ofisimiz tarafından araştırma raporuna ilişkin görüş ve belgeler sunularak buluşun özellikleri desteklenir ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi sağlanır. Aynı zamanda değişiklik olması halinde tarifname, istemler veya resimler üzerinde gerekli işlemler yapılarak başvuru süresinde de buluşun güncel halinin korunması sağlanır.

  Patent İnceleme Raporu

  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent tescil başvuru dosyasındaki tüm bilgi ve belgeler dikkate alınarak bir inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir ve bu rapor patent verilme kararıyla birlikte başvuru sahibine bildirilir. Bu karar ve patent Bültende yayımlanır.

  Patent Belge Kararının Bültende Yayınlanması

  Belirtmek gerekir ki patentin verilmesine ilişkin kararın Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde üçüncü kişilerin patente ilişkin itirazda bulunması mümkündür. Bu süreçte herhangi bir itirazın olması halinde ofisimizce itiraza karşı gerekli işlemler yapılarak patent hakkınızın korunması sağlanmakta ve patent belgesinin alınabilmesi için gerekli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kurul’un itirazlara ilişkin olarak yaptığı incelemenin sonucu da taraflara bildirilmektedir.

  İtirazın olmaması veya itirazların reddedilmesi ve tüm eksikliklerin giderilmesi halinde patent sahibi tarafından ücretin yatırılması ve talepte bulunulması koşuluyla Tük Patent ve Marka Kurumu tarafından patent belgesi düzenlenerek patent sahibine gönderilir.

  Patent Belgesi, patent sahibine 20 yıl koruma sağlar ve bu süre daha sonrasında uzatılamaz. Buluşlar halka mal edilir.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası