Mavi standı

Marka Lisans Hakkı Nedir ? | Türkiye'nin Tescil Danışmanlık Şirketi

Marka lisans hakkı, tescilli bir markanın sahibinin, markasının üçüncü kişiler tarafından kullanılabilmesi adına onlara izin vermesi olarak tanımlanabilir.

 • Marka Lisans Hakkı Detayları

  Bu izin taraflar arasında yapılan bir lisans sözleşmesi ile verilir. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir.

  İster inhisari lisans olsun ister inhisari olmayan lisans olsun, lisans alan (özel yetki verilmedikçe) alt lisans veremez, kendi lisans hakkını başkasına devredemez.

  Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alır.

  Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir.

  Lisans sözleşmesinin noterden olması zorunlu değildir, adi şekilde yazılı olması yeterlidir.

  Lisansın Sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki bilgi ve belgelerin Kuruma verilmesi zorunludur:

  • Lisansa konu markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu\
  • Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını ve varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi. (sözleşme noterden olmak zorunda değil)
  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

  İnhisari Olmayan Lisans Nedir ?

  İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir.

  İnhisari lisans sözleşmelerinde lisans veren, başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de artık markayı kullanamaz.

Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu İş Merkezi 1 No:10 K:2 D:48 34722 Kadıköy/İSTANBUL

 • linkedin ysa patent
 • facebook ysa patent
 • instagram ysa patent
 • twitter ysa patent

YASAL UYARI: YSA Patent internet sitesinde yer alan her türlü yazılı ve görsel içerik kaynak gösterilse dahi kısmen ya da tamamen izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde kullanılamaz. Aksi durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli hukuki başvurular yapılacaktır.

© 2021 by AEATECHNIC Modern Çözüm Fabrikası