top of page
Mavi standı

Marka Başvurusuna İtiraz

Türk Patent ve Marka Kurumu yapılan marka tescil başvurularını öncelikle şekli açıdan, sonrasında ise kanunun beşinci maddesinde sayılan mutlak ret nedenleri bakımından inceler. Kurum, bahse konu incelemeyi geçen marka başvurularının resmi marka bülteninde yayımlanmasına karar verir.

bottom of page